Hungarostudy munkacsoport

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, hogy a regisztráció előtt olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a regisztrációval egyidejűleg ezeket a feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete az alábbi feltételekkel biztosít hozzáférést a Hungarostudy 2013-as felmérés adatbázisához.


1.    A hozzáférés ingyenes.

2.    Az adatbázis felhasználója vállalja, hogy mind a Hungarostudy 2013-as felmérés során alkalmazott kérdőívet, mind a felmérésből származó adatokat kizárólag saját nonprofit kutatási, illetve oktatási céljaira használja fel.

3.    Az adatbázis felhasználója vállalja, hogy az adatbázisból származó adatok felhasználásával készült tudományos műveket (folyóiratcikkeket, előadásokat stb.) tájékoztató jelleggel megküldi a Hungarostudy kutatócsoport részére, a következő e-mail cím használatával: adatbazis@hungarostudy.hu

4.    Az adatbázis felhasználója a felmérés alapján készült minden tudományos munkában köteles hivatkozni az adatbázisra (Hungarostudy 2013), illetve a vizsgálatot bemutató módszertani közleményre: Susánszky É., Székely A.: A Hungarostudy 2013 felmérés módszertana. In. Susánszky É., Szántó Zs. (szerk.) Magyar Lelkiállapot 2013. Semmelweis Kiadó, Budapest 13-21.

5.    A fentiek érdekében az adatbázishoz csak regisztrációt követően biztosítunk hozzáférést. A regisztráció során a felhasználó saját nevét, munkahelyének megnevezését, valamint egy levelezésre ténylegesen használt e-mail címet szükséges megadni.

6.    A felhasználó által megadott fenti adatokat kizárólag arra a célra használjuk, hogy meggyőződjünk arról, vajon a regisztrált felhasználó teljesítette-e a fenti 2-4. pontokban megnevezett elvárásokat. Ennek során évente egy alkalommal e-mail üzenetben kérjük fel a regisztrált felhasználókat arra, hogy nyilatkozzanak az adatbázisból származó adatok felhasználásával készült tudományos műveik adatairól (bibliográfiai adatok, tudományos előadás helyszíne és időpontja, stb.). A fenti adatok kezelése során mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásai szerint járunk el; ezen belül különösen a felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat a 6. pontban megnevezett céltól eltérő célra nem használjuk, azokat harmadik személy részére nem adjuk ki, továbbá a felhasználó kérésére a kérdéses adatokat módosítjuk, illetve nyilvántartásunkból töröljük.

Budapest, 2014. május 15.